Συστάσεις για την καλή και μεγάλης διάρκειας λειτουργία του ψυγείου σας


  • Καθαρίζετε κάθε δύο μήνες τις σκόνες στον συμπυκνωτή. Προτιμάτε για τον καθαρισμό του μαλακές βούρτσες.
  • Για τον γενικό καθαρισμό του ψυγείου να χρησιμοποιείτε νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Στον καθαρισμό των χάλκινων σωληνώσεων και του στοιχείου ψύξης, μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να μην δημιουργήσετε βλάβες.
  • Προσέχετε να μην βουλώσει.
  • Μην τοποθετείτε τα προϊόντα κοντά στα σημεία εισόδου του αέρα για να είναι δυνατή η ελεύθερη και άνετη κυκλοφορία, είτε αυτή είναι φυσική είτε βεβιασμένη.
  • Μην φορτώνετε το ψυγείο με προϊόντα σε μεγάλο ύψος. Στα ψυγεία βιτρίνες αλλαντικών τοποθετείτε τα προϊόντα μέχρι του ύψους του πάγκου εργασίας.
  • Ελέγχετε τακτικά εάν το ψυγείο εδράζεται με όλα του τα πόδια στο έδαφος και ρυθμίστε τα ανάλογα. Κακή έδραση δημιουργεί στρέβλωση του ψυγείου αλλά και χαραμάδες στα τζάμια.
  • Μην επιβαρύνετε την ψύξη με μεγάλης ισχύος λαμπτήρες. Τηρείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή για την ισχύ των λαμπτήρων.